Az év Heves megyei KSZR könyvtárosa 2018

A HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer küldetése, hogy a községekben élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely elsősorban a felhasználók igényeit elégíti ki. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár azon KSZR könyvtári munkatársainak, akik munkájukkal kiválóan hozzájárulnak e küldetés megvalósításához - évente egy alkalommal - kitüntető címet adományoz.
A cím alapításának napja: 2015. július 1.
A kitüntető cím elnevezése: AZ ÉV HEVES MEGYEI KSZR KÖNYVTÁROSA
A kitüntetés: díszoklevél és értékes könyvajándék
A cím odaítélésének szempontjai:
-    a jelölt szolgáltatások szervezésénél kiemelt figyelmet fordít a településen élő lakosság igényeire;
-    feladatait hivatásszerűen látja el, olykor kötelezettségeit meghaladó mértékben is;
-    rendezvényekkel, könyvkínálattal, szervezési feladatokkal kapcsolatban kezdeményező, aktív;
-    az adott évben valamilyen emlékezetes teljesítményt is nyújtott;
-    munkastílusa, kapcsolata az olvasókkal és a szolgáltató könyvtárral is példamutató;
-    rendszeresen részt vesz a megyei könyvtár által szervezett továbbképzéseken.

A cím odaítéléséről a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója dönt. A díj átadására minden évben a KSZR munkatársak számára szervezett szakmai napon kerül sor.
A címet évente 1 Heves megyei könyvtári munkatárs kaphatja meg.

A korábbi évek díjazottjai:
2017 Kovács Tiborné, Apc
2016 Vojtekovszkiné Bóta Katalin, Maklár
2015 Bartáné Rauf Zsanett, Tarnaméra

A cím elnyerésére javaslatot tehetnek a HEVESTÉKA rendszer tagjai: a települési önkormányzatok, a szolgáltató könyvtár, a szolgáltató helyek könyvtárosai és könyvtárhasználói. 
Az ajánlásnak tartalmazni kell a javasolt személy nevét és munkahelyét, a jelölés indokolását, a javaslattevő személy vagy szervezet megnevezését, címét és elérhetőségét.
A jelölőlap letölthető innen >>
A javaslatokat a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár HEVESTÉKA Hálózati csoport címére (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.) postai úton kell eljuttatni 2018. augusztus 10-ig.

Könyvtár oldalak: 
Kategória: 
Hírek: