Helyismereti újdonságok - Válogatás legfrisebb könyv- és folyóiratkínálatunkból

 Ködöböcz Gábor: Kiss Benedek

A Magyar Művészeti Akadémia kismonográfia-sorozatot indított Közelképek írókról címmel, Ács Margit sorozatszerkesztésében. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek kerülnek megismertetésre. Mindegyik kötetben válogatott bibliográfia és képmelléklet is helyet kap. Kiss Benedek költőről Ködöböcz Gábor irodalmár írt áttekintő bemutatást.

 Kiss Péter: Aranyoldalak Eger művelődéstörténetéből

Ebben a könyvben Eger művelődéstörténetének azokból a részeiből van egy csokorra való összegyűjtve, amelyek a maguk területén országos viszonylatban is a legelsők közé tartoznak. Közülük nem egy a Líceumhoz kötődik. Úgy gondolnánk, hogy egy ilyen közismert épület története már kellően feltárt. Ez múltjának sok, de nem minden fontos részére vonatkozóan áll fenn. A könyv ezért kitér a Líceumban működött, de a szakirodalmak többsége által figyelmen kívül hagyott oktatási intézményekre, oktatási területekre is, és az épületben helyet kapott egyéb funkciókra is. Az utóbbiak közé tartozik egyebek mellett az orgonaműhely, szerkesztőség, fegyvertár, kórház stb. A szakirodalmak többsége mellőzi az épület 1800–1950 közötti 150 esztendejének ismertetését. Az itt leírtakban erről az időszakról is olvashatók adatok, mint p1. az, hogy Ybl Miklós tervezte a csatornákat és a hófogókat, hogy mi volt az oka több 18. századi cserépkályha megsemmisülésének, és ennek a 150 évnek a forrásaiból vált ismertté az is, hogy a csillagvizsgálóban mióta és miért hiányzik a 18. században készült műszerek közül többnek az eredeti, értékes lencséje, hogy volt olyan alkalom, amikor az épületet több száz „lámpával” kivilágították stb.

 Csiffáry Gergely: Ruszkai Dobó István életrajza

"Dobó életében a sikeres egri várvédelem meghozta a fordulatot a rangemelkedés és a vagyongyűjtés terén egyaránt, miután a török felett aratott győzelem mind erkölcsi, mind pedig katonai szempontból nagy jelentőséggel bírt."


 Bednanics Gábor - Kusper Judit (szerk.): Mesterkönyvek faggatása
Tanulmányok Gárdonyi Géza és Bródy Sándor művészetéről


Az irodalom olvasást és folytonos újraolvasást kínál, s különösen így van ez akkor, ha egy kiemelt esemény, évforduló tekintetünket klasszikus szerzők művei felé fordítja. 2013-ban két jeles íróra, Gárdonyi Gézára és Bródy Sándorra emlékeztünk Egerben születésük 150. évfordulója alkalmából. A 2013. szeptember 26. és 28. között az Eszterházy Károly Főiskolán megrendezett országos konferencián elhangzó előadásoknak szerkesztett szövegét adjuk közre e kötetben annak reményében, hogy a konferencián tapasztalt aktív újraolvasás élményében e gyűjtemény olvasói is részesülhetnek. Ha a tanácskozás eseményének elevenségét, intellektuális izgalmát visszaidézni nem is tudjuk, reméljük, a különféle elméleti, történeti kérdezésmódokat felvonultató értelmezések áttekintése során az érdeklődők számára is nyilvánvalóvá lesz, hogy az irodalom története nem emlékművek megváltoztathatatlan tisztelete, hanem aktív, alakuló közeg, ahol az olvasás örömét a kérdezés folyamatosan adódó lehetősége nyújtja.

Helyismereti folyóirat ajánló

 

 

 Agria - Irodalm, Művészet, Kritika

 

 

 

Mi újság? - Vámosgyörk település időszaki kiadványa

  Poroszlói Újság - Poroszló és körzete független közéleti havilapja


 Egri Koktél Magazin - Gazdaság - Közélet - Kultúra

Kategória: 
Könyvtári ajánló - Bródy: 
Hírek: