Kobzos Kiss Tamás-Csokonai

Helikon Kiadó népszerű Hangzó Helikon-sorozatának újabb kötetében Csokonai költeményeit az eredeti dallamokra Kobzos Kiss Tamás énekeltetnek, a CD-hez mellékelt kötetben pedig maguk a versek is olvashatók. A kötet illusztrációit Gyulai Líviusz készítette.

„Csokonai és én? Mióta eszemet tudom, Csokonai közelében éltem - ha nem is mindig tudatosan. Édesapám, Kiss Tamás debreceni költő 1955-ben Hajnal hasad címmel regényt írt róla, s ebből egy részlet általános iskolai tankönyvünkben is szerepelt, már nem tudom, melyik tanévben. (Mindenesetre emlékszem, mennyire vártam, hogy ahhoz a részhez érjünk). Dolgozószobája falán ott volt a kevés ideig, de sokat élt költő portréja színesben, szép fekete keretben, domború üveg alatt (csak nemrég derült ki, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött olajfestmény nyomdai másolata). Édesanyám, apám hűséges múzsája a Lilla nevet kapta a keresztségben? Iskolába menet minden reggel Izsó Miklós szobra mellett mentem el. Szóval gyerekként úgy éreztem, hogy mi Csokonai rokonai vagyunk.
Aztán egy „műhiba” folytán édesapám lett a középiskolai tanárom magyar nyelv és irodalomból, de engem inkább a fizika meg a kémia érdekelt. Csokonai-énekeket tanultunk énekórán is (Egy tulipánthozA reményhezA tihanyi ekhóhoz), bevallom, kicsit untam is őket, olyan sokat énekelték a rádióban...
Vegyészeti tanulmányaim vége felé aztán kezdett fontossá válni a költészet és a zene kapcsolata. Első megzenésített versem (1972) éppen Vitézhez kapcsolódik, apám írta:

CSOKONAI PIRAMISA

Ki voltál te, Vitézem?
A debreceni szélben
tövig leégett rózsa,
fülemüle: az voltál,
szomjú homokon oltár
forró-piros madárvér,
nagy utak vőlegénye,
nem várt, senkire váró,
Gráciákkal cicázó,

lángoló napba néző
Főnix, parázsra szálló
halálból visszajáró,
vad végeken csatázó,
vessző-sövény hazádra
hűségesen vigyázó.
Ákácaidnak árnyán
Múzsák szózatja szólít,
kelj fel a kő alól is.

Akkortájt már több Csokonai-verset énekeltem korabeli dallamokkal, gitárkísérettel. Az igazi segítséget végül Tóth István fülöpszállási kántor 1830-as években írt gyűjteménye adta az Akadémia kézirattárában (sajnos máig kiadatlan). Ebben 35 Csokonai-vershez tartozó dallamra találtam, olyanokra, mint a Jövendölés vagy a Miért ne innánk? Ezek énekes repertoárom részévé lettek.
Nagyon hálás vagyok azoknak, akiknek eszébe jutott Csokonait velem énekeltetni a kiváló Hangzó Helikon-sorozatban, és a volt tanítványom, Csörsz Rumen István vezette Musica Historica együttes nagyon tehetséges fiatal zenészeinek is, akikkel hatalmas öröm volt együtt dolgozni.”(Kobzos Kiss Tamás) (forrás: Helikon)

Versek/dalok:

1. Felfohászkodás (részlet a Békaegérharcból)
2. Miért ne innánk? 
3. Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz
4. Bakhushoz 
5. Dafnis hajnalkor 
6. A mezei gyönyörűségről 
7. A szabadság 
8. Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 
9. Tartózkodó kérelem 
10. A fekete pecsét 
11. Kossovits János: Lassú magyar 
12. A reményhez 
13. Víg élet a Parnasszuson 
14. A tihanyi ekhóhoz 
15. Dalok Csokonai Karnyóné c. vígjátékából 
16. Jövendőlés az első oskoláról, a Somogyban 
17. A búkkal küszködő 
18. Egy bécsi magyar gavallér 
19. Az emberiség s a szeretet

Katalógusunkban

Kategória: 
Könyvtári ajánló - Bródy: 
Hírek: