EKSZPANZIÓ XXII

NEMZETKÖZI KORTÁRS MÛVÉSZETI TALÁLKOZÓK
Eger, 2010. szeptember 27 - október 1.
 
A 2010. szeptember 28-án (kedden) a Bródy Sándor Könyvtárban megrendezendõ
HAGYOMÁNY és AVANTGÁRD ++ HAMVAS – KASSÁK SZIMPÓZIUM részletes programja

9 órától
A KETTÕSSÉGBEN-LÉT SZINDRÓMÁJA >< Levezetõ-elõadó: Németh Péter Mikola
A VIRÁGNAK AGYARA VAN – In memoriam Kassák Lajos >< Elõadó: Pomogáts Béla
HAMVAS BÉLA MÛVÉSZET FELFOGÁSA  >< Elõadó: Szathmári Botond
KASSÁK AKTUALITÁSA  és az EKSZPANZIÓ >< Elõadó.: G. Komoróczy Emõke
„DUPLA SORSUNK LETT, EGY MACHBETHI ÉS EGY HAMLETI…” >< Elõadó: Thiel Katalin
KÖLTÉSZET, FILOZÓFIA ÉS TEOLÓGIA – A TUDÁS ÉS BÖLCSESSÉG VISZONYA >< Elõadó: Dúl Antal
Közremûködik hangfelvételrõl: Szemzõ Tibor Hommage’a HAMVAS  Béla címû opusával

14 órától Hamvas – Kassák Szimpózium folytatása
KASSÁK-KÓD >< Elõadók: Juhász R. József & H Nagy Péter
A PÁRIZSI MAGYAR MÛHELY és KASSÁK – AVANTGÁRD és HAGYOMÁNY >< Elõadó: Nagy Pál
ÉLET és MÛVÉSZET EGYSÉGE – Kassák Lajos valóságos szellemisége >< Elõadó: Szombathy Bálint
A MASZK SZAKRALIZÁL AZ ÁLARC PROFANIZÁL >< Elõadó: László Ruth
HAMVAS BÉLA A RENDRÕL ÉS HAGYOMÁNYRÓL >< Elõadó: Miklóssy Endre
Közremûködik hangfelvételrõl: Szabados György Hommage’a HAMVAS  Béla címû opusával
Helyszín: Központi Könyvtár

Kategória: