Audio kazetták - próza

0-9 | A | B | C, Cs | D | E | F | G, Gy | H | I | J | K | L, Ly | M | N, Ny | O | P | Q | R | S, Sz | T, Ty | U | V | X | Y | Z


0-9

A
ADY Endre: Álmom az Isten K 1163/1-2
ADY Endre: Dózsa György unokája K 1163/1-2
ADY Endre: A föl-földobott kõ K 1163/1-2
ADY Endre: Fölszállott a páva K 1163/1-2
ADY Endre: Góg és Magóg K 1163/1-2
ADY Endre: Héjanász az avaron K 1558, K 1559
ADY Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm K 1163/1-2
ADY Endre: A magyar messiások K 1163/1-2
ADY Endre: Mondjam el szóban K 1558, K 1559
ADY Endre: Õrizem a szemed K 1163/1-2
ADY Endre: Párizsban járt az õsz K 1163/1-2
ADY Endre: Szeretném, ha szeretnének K 1163/1-2
Amadeus (Mozart élettörténete gyermekeknek; meséli: Béres Ilona) K 781
Anyáknapi köszöntõ K 1598
ÁPRILY Lajos: Március K 1163/1-2
ÁPRILY Lajos: Órák K 1556, K 1557
ÁPRILY Lajos: Túl ötven erdõn K 1556, K 1557
Arany és kék szavakkal (Erdélyi szerelmi líra) K 1558, K 1559
ARANY János: V. László K 91
ARANY János:Ágnes asszony K 91
ARANY János: Buda halála (részlet) K 1163/1-2
ARANY János: Családi kör (részlet) K 1163/1-2
ARANY János: Epilógus K 1163/1-2
ARANY János: Évnapra K 1163/1-2
ARANY János: Híd-avatás K 91
ARANY János: Mátyás anyja K 91
ARANY János: Nemzetõr dal K 1163/1-2
ARANY János: Pázmán lovag K 91
ARANY János: Szondi két apródja K 91
ARANY János: Szülõhelyem K 1163/1-2
ARANY János: Tengeri-hántás K 91
ARANY János: Tetemre hívás K 91
ARANY János: Toldi (Elõhang) K 1163/1-2
ARANY János: Vörös rébék K 91
ARANY János: A walesi bárdok K 91, K 1163/1-2
ARANY János: Zách Klára K 91

B
BABITS Mihály: Jónás imája K 1163/1-2
BABITS Mihály: A lírikus epilógja K 1163/1-2
BALASSI Bálint: Egy katonaének (részlet) K 1163/1-2
BALASSI Bálint: Hogy Júliára talála K 1163/1-2
BALASSI Bálint: Kiben bûne bocsánatáért (részlet) K 1163/1-2
BARANYI Ferenc: Tájak, szerelmek (a költõ verseit elmondja Szabó Gyula) K 1421
BATSÁNYI János: A franciaországi változásokra K 1163/1-2
BERZSENYI Dániel: Fohászkodás K 1163/1-2
BERZSENYI Dániel: A közelítõ tél K 1163/1-2
BERZSENYI Dániel: A magyarokhoz (részlet) K 1163/1-2
BERZSENYI Dániel: Levéltöredék barátnémhoz K 961, K 1261
BERZSENYI Dániel: A magyarokhoz K 961, K 1261


C, Cs
CSOKONAI VITÉZ Mihály: A reményhez K 1163/1-2
CSOKONAI VITÉZ Mihály: Tartózkodó kérelem K 1163/1-2

D
DÖMÖTÖR Tibor: Isten tenyerén K 2368
DSIDA Jenõ: Sírfelirat K 1163/1-2, K 1556, K 1557

E
Egy forradalom képei (John Reed dok.regénye nyomán) K 326

F
FALLACI, Oriana: Levél egy meg nem született gyermekhez (részlet) K 1598
FARKAS Árpád: Húszévesen K 1556, K 1557
FARKAS Árpád: A nevetésed K 1558, K 1559
FARKAS Árpád: Szerelmek hátországaiban K 1556, K 1557
FERENCZES István: Múlt századok hangján kérdezlek K 1558, K 1559

G, Gy
Görög regék és mondák (Részletek Ovidius Átváltozások c. mûvébõl) K 1123

H
HORVÁTH Imre: Gyónás K 1558, K 1559

I
ILLYÉS Gyula: Koszorú K 1163/1-2
ILLYÉS Gyula: Örök mûvek világa (versek) K 1128, K 1129

J
JANUS PANNONIUS: Pannónia dícsérete K 1163/1-2
Jóga K 784
JÓZSEF Attila: Ad sidera K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Ajtót nyitok K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Altató K 1163/1-2
JÓZSEF Attila: Anyám a mosásban K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Április tizenegy K 1263
JÓZSEF Attila: Ars Poetica K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Azt mondják K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Betlehem K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Betlehemi királyok K 1163/1-2
JÓZSEF Attila: Csöndes estéli zsoltár K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Dúdoló K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Édesanyám, egyetlen, drága K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Elégia K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Az én szívem K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Eszmélet K 1263, K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Fagyon veszve K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Favágó K 1263
JÓZSEF Attila: Flóra (részletek) K 1263
JÓZSEF Attila: Gyermekké tettél K 1263
JÓZSEF Attila: Hazám K 1163/1-2
JÓZSEF Attila: Íme hát megleltem hazámat K 1263
JÓZSEF Attila: Istenem K 1263
JÓZSEF Attila: Karóval jöttél K 1263
JÓZSEF Attila: Kásásodik a víz K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Kései sirató K 1263
JÓZSEF Attila: Két hexameter K 1263
JÓZSEF Attila: Kiáltozás K 1263
JÓZSEF Attila: Kopogtatás nélkül K 1263, K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Külvárosi éj K 1263
JÓZSEF Attila: Mama K 1163/1-2, K 1263
JÓZSEF Attila: Mámor K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Nagyon fáj K 1263
JÓZSEF Attila: Ne légy szeles K 1163/1-2
JÓZSEF Attila: Nem én kiáltok K 1263
JÓZSEF Attila: Óda K 1263
JÓZSEF Attila: Olyan bolond vagy K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Reménytelenül K 1263, K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Ringató K 1163/1-2
JÓZSEF Attila: Sok gondom közt K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Sokan voltak K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Szólt az ember K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Születésnapomra K 1163/1-2, K 1263 K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Tedd a kezed. K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Tiszta szívvel K 1163/1-2, K 1263
JÓZSEF Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat K 1562, K 1563
JÓZSEF Attila: Végül K 1562, K 1563
JUHÁSZ Gyula: Édesanyám K 1598
JUHÁSZ Gyula: Milyen volt K 1163/1-2
JUHÁSZ Gyula: Tiszai csönd K 1163/1-2

K
KATONA József: Bánk Bán K 2
KAZINCZY Ferenc: Írói érdem K 1163/1-2
KAZINCZY Ferenc: A nagy titok K 1163/1-2
KISFALUDY Károly: Mohács (részlet) K 1163/1-2
KISFALUDY Károly: Szülõföldem szép határa K 1163/1-2
KISFALUDY Sándor: A kesergõ szerelem K 1163/1-2KÖLCSEY Ferenc: Emléklapra K 1163/1-2
KÖLCSEY Ferenc: Himnusz K 101, K 102, K 103, K 1163/1-2
KÖLCSEY Ferenc: Huszt K 1163/1-2
KÖLCSEY Ferenc: Zrínyi dala K 961, K 1261
KÖLCSEY Ferenc: Zrínyi második éneke K 961, K 1261
KOSZTOLÁNYI Dezsõ: Fényes koszorú K 1598
KOSZTOLÁNYI Dezsõ: Üllõi úti fák K 1163/1-2
KOSZTOLÁNYI Dezsõ: Szegény anyám csak egy. K 1598
KOSZTOLÁNYI Dezsõ: A szegény kisgyermek panaszai-ból (Mostan színes tintákról álmodom) K 1163/1-2
KOVÁCS András Ferenc: Hajnalének K 1558, K 1559

L, Ly
LATINOVITS Zoltán: Emlékszem a röpülés boldogságára K 1262
LATINOVITS Zoltán: József Attila verseit mondja K 1263
LATINOVITS Zoltán: Reformkor K 961, K 1261

M
MAGYARI Lajos: Állj mellém K 1558, K 1559
MAJTÉNYI Erik: Virágének K 1558, K 1559
A megmérõ idõ (Romániai magyar költõk versei) K 1556, K 1557
Mese-ház 2. : Versek és dalok állatokról K 2687

N, Ny
NAGY László: Adjon az Isten K 1163/1-2
NAGY László: Deres majális K 1319, K 1320, K 1321
NAGY László: Föltárt idill (verseit a költõ mondja) K 1319, K 1320, K 1321
NAGY László: Gábriel K 1319, K 1320, K 1321
NAGY László: Himnusz minden idõben K 1319, K 1320, K 1321
NAGY László: József Attila K 1562, K 1563
NAGY László: Ki viszi át a szerelmet K 1163/1-2

O
Örök magyar versek K 1163/1-2

P
PÁSKÁNDI Géza: Születésnap K 1556, K 1557
Péhovard visszatér és Piszkos Fred vele tart (Hangjáték Rejtõ J. mûveibõl) K 210
PETÕFI Sándor: A XIX. század költõi K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: Anyám tyúkja K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: Arany Lacinak K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: Egy estém otthon K 961, K 1261
PETÕFI Sándor: Egy gondolat bánt engemet K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: Európa csendes, újra csendes K 961, K 1261
PETÕFI Sándor: Fa leszek, ha K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: Falu végén kurta kocsma K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: Föltámadott a tenger. K 961, K 1163/1-2, K 1261
PETÕFI Sándor: Füstbe ment terv K 961, K 1163/1-2, K 1261
PETÕFI Sándor: István öcsémhez K 961, K 1261
PETÕFI Sándor: Itt van az õsz K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: Ivás közben K 961, K 1261
PETÕFI Sándor: János vitéz (részlet) K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: A magyar nemes K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: Megy a juhász K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: A négyökrös szekér K 961, K 1163/1-2, K 1261
PETÕFI Sándor: Nemzeti dal K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: A nép nevében K 961, K 1261
PETÕFI Sándor: Pató Pál úr K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: Reszket a bokor, mert. K 961, K 1163/1-2, K 1261
PETÕFI Sándor: Szabadság, szerelem K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: Szeptember végén K 961, K 1163/1-2, K 1261
PETÕFI Sándor: Szülõföldem K 961, K 1261
PETÕFI Sándor: A Tisza K 1163/1-2
PETÕFI Sándor: Tündérálom - részlet K 961, K 1261
PILINSZKY János: Harmadnapon K 1163/1-2
PILINSZKY János: Négysoros K 1163/1-2
PUSZTA Sándor: Bújnék beléd K 1558, K 1559

Q

R
RADNÓTI Miklós: Eclogák 1-8 K 1334
RADNÓTI Miklós: Éjszaka K 1558, K 1559
RADNÓTI Miklós: Erõltetett menet K 1163/1-2
RADNÓTI Miklós: Két karodban K 1163/1-2
RADNÓTI Miklós: Nem tudhatom K 1163/1-2
RADNÓTI Miklós: Razglednicák (részlet) K 1163/1-2
Reformkor (ea. Latinovits Zoltán) K 961, K 1261
REMÉNYIK Sándor: Régi nóta K 1558, K 1559
REMÉNYIK Sándor: Végrendelet K 1556, K 1557

S, Sz
SÜTÕ András: Mese és reménység (Üzenetek, vallomások) K 1560, K 1561
SZABÓ Lõrinc: Nyitnikék K 1163/1-2
SZEMLÉR Ferenc: Mellettem állsz K 1558, K 1559
SZEMLÉR Ferenc: Téli napozás K 1558, K 1559
SZENCI MOLNÁR Albert: XC. Zsoltár (részlet) K 1163/1-2
Szent István királyról való legenda (ea. Bánffy György) K 546
SZILÁGYI Domokos: Ha nem vagy itt K 1558, K 1559
SZILÁGYI Domokos: Kocsmai öregek K 1556, K 1557
SZILÁGYI Domokos: Tedd, hogy szeressem K 1158, K 1559
SZILÁGYI György: Hányas vagy? (ea. Kálmán György) K 1
SZÕCS Géza: Add rá a benned alvó gyanútlan kisgyerekre K 1556, K 1557

T
TANDORI Dezsõ: Madárzsoké (verseit mondja a költõ) K 1335
TOMPA Mihály: A gólyához K 1163/1-2
TÓTH Árpád: Esti sugárkoszorú K 1163/1-2
TÓTH Árpád: Meddõ órán K 1163/1-2
Tovább a lenini úton (Az MSZMP XIII. kongresszusa) K 324
TÖMÖRY Péter: Ének K 1558, K 1559

U


V, w
VÁCI Mihály: Áldott vagy Te K 1598
VAJDA János: Húsz év mulva K 1163/1-2
VÁRI Attila: Szerelem K 1558, K 1559
VILLON - FALUDY K 971
Volt egy ember (Jónás Zoltán és Dinnyés József József Attila estje) K 1562, K 1563
VÖRÖSMARTY Mihály: Ábránd K 1163/1-2
VÖRÖSMARTY Mihály: Éj és csillag K 961, K 1261
VÖRÖSMARTY Mihály: Elõszó K 961, K 1163/1-2, K 1261
VÖRÖSMARTY Mihály: Gondolatok a könyvtárban K 1163/1-2
VÖRÖSMARTY Mihály: A Gutenberg-albumba K 961, K 1261
VÖRÖSMARTY Mihály: A merengõhöz K 1163/1-2
VÖRÖSMARTY Mihály: Szózat K 101, K 102, K 103, K 961, K 1163/1-2, K 1261
VÖRÖSMARTY Mihály: A vén cigány K 961, K 1163/1-2, K 1261
VÖRÖSMARTY Mihály: Zalán futása (részlet) K 1163/1-2
WEÖRES Sándor: Buba éneke K 1163/1-2
WEÖRES Sándor: Csiribiri K 1163/1-2
WEÖRES Sándor: Galagonya K 1163/1-2
WEÖRES Sándor: A tündér K 1163/1-2


X

Y

Z
ZRÍNYI Miklós: Szigeti veszedelem (Bevezetés) K 1163/1-2


Fenntartónk

Eger város

Szakmai elismeréseink

 
 

 

 
 

 

Kapcsolat

Cím: 3300 Eger Kossuth L. utca 16.
E-mail: info@brody.iif.hu
Telefon: 36/516-595

Központi Könyvtár nyitva tartás
hétfő: 13-18
kedd-péntek: 10-18
szombat: 10-16

További részlegeink nyitva tartása

Könyvtárközi kölcsönzés

EBSCO eBooks

 

E'mese vár


Támogatónk:

Blogok

A Zenei Gyűjtemény blogja