Zgy - Kodály Zoltán

A Kodály Zoltán Jubileum évében (2007) készült ajánló jegyzékünket a Kodály-emlékév (2017) tiszteletére frissítettük, tartalmazza a Kodály Zoltánnal (1882-1967) kapcsolatos kiinduló online forrásokat, zenei részlegünkben található könyveket, kottákat, CD-ket. A könyvek a szerzők, a kották és CD-k a művek betűrendjében sorakoznak.

ONLINE FORRÁSOK

Kodály Zoltán Tudástár (Bácstudástár)

Kodály Zoltán Lexikon (Bácstudástár)

Kodály Intézet, Kecskemét

Magyar Kodály Társaság

Zenei írások Kodályról (Magyar Kodály Társaság)

International Kodály Society

Kodály Zoltán (Wikipédia)

Kodály Zoltán születésnapja (Jeles Napok)

Kodály életútja, összefoglaló diákoknak és érdeklődőknek (Bácstudástár)

Kodály Zoltán (MEK - Bánhidi Lászlóné: Klasszikusok mindenkinek, p. 132-137.)

Kodály Zoltán (filharmonia.com)

Kodály Zoltán: Magyarság a zenében (MEK)

Kodály-Rend (MTA Zenetudományi Intézet)

Videó: Kodály Zoltán a zenei nevelésről (YouTube)

Videó: Kodály Zoltán interjú (1966) (YouTube)

Videó: Századfordító magyarok - Kodály Zoltán (YouTube)

Kodály Zoltán.lap.hu (linkgyűjtemény)

FORRÁSMUNKÁK MAGYAR SZERZŐKTŐL

Ág Tibor (1928-2013): Népdalkutatók nyomában Szlovákia magyarlakta vidékén : kunyhók hűsége. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2007. - 199 p. : ill., részben kotta ; 25 cm + CD (L.sz.: 290686)

Barkóczi Ilona (1926-): Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata . - [Kecskemét] : Bács m. Lapkiadó, [1978]. - 154 p. : ill. ; 24 cm (L.sz.: 155650, 155651, 263956)

Bereczky János (et al.): Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai . - Budapest : Zeneműkiadó, cop. 1984. - 460 p. : ill., kotta ; 25 cm + mell. (23 p., [2] t.fol. ill.) (L.sz.: 191647)

Berlász Melinda (1942-) (szerk.): Kodály Zoltán és tanítványai : a hagyomány és a hagyományozódás vizsgálata két nemzedék életművében. - Budapest : Rózsavölgyi és Tsa, 2007. - 634 p. : ill. ; 24 cm  (L.sz: 301468)

Bónis Ferenc (1932-): Élet-pálya: Kodály Zoltán. - Budapest : Balassi : Kodály Archívum, cop. 2011. - 726, [1] p. : ill. ; 30 cm (L.sz.: 305471)

Bónis Ferenc (1932-): Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról . - Budapest : Püski, 2001. - 314, [2] p. : ill., főként kotta ; 25 cm (L.sz.: 267944)

Bónis Ferenc (1932-): Hódolat Bartóknak és Kodálynak . - Budapest : Püski, 1992 . - 295 p., [7] t.fol. : ill., főként kotta ; 24 cm (L.sz.: 225978)

Bónis Ferenc (1932-) (szerk.): Így láttuk Kodályt : Harmincöt emlékezés . - Budapest : Zeneműkiadó, 1979. - 335 p. : ill. ; 21 cm (L.sz.: 157982, 157983)

Bónis Ferenc (1932-) (szerk.): Így láttuk Kodályt : Ötvennégy emlékezés . - Budapest : Zeneműkiadó, 1982. - 494 p. : ill. ; 21 cm (L.sz.: 178508)

Bónis Ferenc (1932-) (szerk.): Így láttuk Kodályt : nyolcvan emlékezés . - Budapest : Püski, 1994. - 443 p. : ill. ; 23 cm (L.sz.: 232206)

Bónis Ferenc (1932-) (szerk.): Kodály emlékkönyv 1997 . - Budapest : Püski, 1997. - 209, [2] p. : ill., részben kotta ; 24 cm (L.sz.: 243565)

Bónis Ferenc (1932-) (szerk.): Kodály Zoltán emlékére . - Budapest : Zeneműkiadó,1977. - 457, [7] p. 17 t. ; 25 cm. - (Magyar zenetörténeti tanulmányok) (L.sz.: 144558, 144559)

Bónis Ferenc (1932-) (szerk.): Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence emlékezete . - Kecskemét : Kodály Int., 1992. - 346 p. : ill., főként kotta ; 24 cm (L.sz.: 263959)

Breuer János (1932-): Kodály Zoltán . - Budapest : Mágus, 1999. - 63 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 21 cm (L.sz.: 258001)

Breuer János (1932-): Kodály-kalauz . - Budapest : Zeneműkiadó, 1982. - 370 p. ; 21 cm (L.sz.: 179398, 179400)

Breuer János (1932-) (szerk.): Kodály dokumentumok 1. : Németország 1910-1944 . - Budapest : Zeneműkiadó, 1976. - 432 p ; 20 cm (L.sz.: 131469, 131468)

Breuer János (1932-) (szerk.): Kodály-mérleg, 1982 : Tanulmányok . - Budapest : Gondolat, 1982. - 445 p. ; 20 cm (L.sz.: 178663, 178665)

Dalos Anna (1973-): Kodály és a történelem : tizenkét tanulmány. - Budapest : Rózsavölgyi, 2015. - 183 p. : ill. ; 24 cm (Musica scientia, ISSN 2064-3780) (L.sz.: 329234, 329235)

Dobszay László (1935-): Kodály után : Tűnődések a zenepedagógiáról . - Kecskemét : Kodály Zeneped. Int., 1991. - 131 p. : ill., kotta ; 24 cm (L.sz.: 282015)

Eősze László (1923-): Kodály Zoltán . - Budapest : Akadémia, 1971. - 183 p., 1 t. ; 14 cm (L.sz.: 217409, 217410)

Eősze László (1923-): Forr a világ... : Kodály Zoltán élete : [Regény] . - Budapest : Móra Kiadó, 1970. - 218, [6] p., 8 t. ; 19 cm (L.sz.: 87678)

Eősze László (1923-): Kodály Zoltán . - Budapest : Gondolat, 1967. - 244 p., 8 t. ; 14 cm (L.sz.: 73534)

Eősze László (1923-): Kodály Zoltán élete és munkássága . - Budapest : Zeneműkiadó, 1956. - 227 p., 8 t. ; 24 cm (L.sz.: 43274, 13248)

Eősze László (1923-): Kodály Zoltán élete képekben . - Budapest : Zeneműkiadó, 1957. - 48 p., 26 t. ; 17 cm (L.sz.: 20604, 86640)

Eősze László (1923-): Kodály Zoltán élete képekben és dokumentumokban . - Budapest : Zenemûkiadó, 1976. - 163 p. : ill. ; 29 cm (L.sz.: 133033)

Eősze László (1923-): Kodály Zoltán élete képekben és dokumentumokban . - Budapest : Zeneműkiadó : [Corvina], 1971. - 159 p. ; 29 cm (L.sz.: 96385)

Eősze László (1923-): Kodály Zoltán életének krónikája . - Budapest : Zeneműkiadó, 1977. - 286 p. : ill. ; 19 cm (L.sz.: 137227, 137229)

Eősze László (1923-): Kodály Zoltán életének krónikája. 2. jav. bőv. kiad. - Budapest : EMB, 2007. - 309 [2] p. : ill. ; 19 cm (L.sz.: 293150)

Eősze László (1923-): Örökségünk Kodály : válogatott tanulmányok . - Budapest : Osiris, 2000. - 303 p. : ill., kotta ; 20 cm (L.sz.: 257409)

Erdeiné Szeles Ida (szerk.): Kodály szemináriumok : Válogatás a nyári tanfolyamokon elhangzott előadásokból, Kecskemét 1970-1980 . - Budapest : Tankvk., 1982. - 231 p. : ill. ; 25 cm (L.sz.: 178818)

Für Lajos történész (1930-): "Ne bántsd a magyart" : Bartók és Kodály történelemszemlélete . - [Budapest] : Kairosz, [2004]. - 178 p. ; 17 cm (L.sz.: 279481)

Gál Zsuzsa (1913-1979): Kodály Zoltán . - Budapest : Zeneműkiadó, 1972. - 130, [2] p., 10 t. ; 23x21 cm + 1 hanglemezmell (L.sz.: 103655)

Gál Zsuzsa (1913-1979): Kodály Zoltán . - Budapest : Zeneműkiadó, 1982. - 199 p. : ill. ; 19 cm (L.sz.: 176244, 176245, 176246)

Gunda Béla (szerk.): Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára . - Budapest : Magyar Néprajzi Tásaság, 1943. - 369 p. ; 25 cm (L.sz.: 107928)

Ittzés Mihály (1938-): "A múlt csak példa legyen" : a magyar történelem Kodály Zoltán műveiben . - Kecskemét : Kodály Int., 1996. - 40 p. ; 21 cm (L.sz.: 264033)

Joób Árpád (1946-): A magyar népzene rendszere és szelleme Kodály Zoltán 333 olvasógyakorlatában . - Kecskemét : Kodály Int. ; Jyväskylä : Finn Kodály Közp., 1996. - 211 p. : ill., kotta ; 24 cm (L.sz.: 263957)

Kecskeméti István (1920-): A zeneszerző Kodály : Kistanulmányok az életmű első feléből . - Kecskemét : Kodály Zeneped. Int., 1986. - 167 p. : ill., kotta ; 24 cm (L.sz.: 263944)

Kis Domokos Dániel (1968-) (szerk.): Kodály a színpadon. - Budapest : Osiris, 2007. - 134, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm (Libri de libris, ISSN 1586-3913)  (L.sz.: 290793)

Lakner Tamás (1954-): A Kodály utáni gyermekkari irodalom Magyarországon. - [Pécs] : PTE MK, 2015. - 152 p. : ill. ; 21 cm (L.sz.: 328197, 328198)

Lendvai Ernő (1925-): Bartók és Kodály harmóniavilága . - Budapest : Zeneműkiadó, 1975. - 310, [2] p. ; 24 cm (L.sz.: 124922)

Mohayné Katanics Mária (1929-) : Válogatás Kodály kórusműveiből : Elemzések . - Budapest : Tankvk., 1986. - 215 p. : ill., kotta ; 20 cm (L.sz.: 199047, 199049)

Nádasi Alfonz (1909-1997): Mi mindenre emlékezett Kodály? . - Miskolc : Felsőmagyarország, 2000. - 133 p. ; 20 cm (L.sz.: 258566, 258567)

Pászti Miklós : Magyar népdalok, gyermekdalok : Kodály Zoltán gyűjtéséből . - [Budapest] : KÓTA, 1982. - [108] p. ; 24 cm (L.sz.: 229752)

Pécsi Géza (1927-): Mese muzsikával : Kodály Zoltán: Háry János, Kállai kettős . - Pécs : Kulcs a Muzsikához : Deák, 2004. - 69, [2] p. : ill., színes, részben kotta ; 21 cm + CD (L.sz.: 280086)

Skaliczki Józsefné: Kodály műveinek hanglemez-jegyzéke : Diszkográfia . - Szeged : Somogyi-könyvtár, 1974. - 24 p. ; 20 cm (L.sz.: 190538)

Sonkoly István: Kodály, az ember, a művész, a nevelő . - Nyíregyháza : Tanügyi Könyvesbolt, 1948. - 119 p. : ill. ; 24 cm (L.sz.: 14155)

Szabolcsi Bence (1899-1973): Kodályról és Bartókról . - Budapest : Zeneműkiadó, 1987. - 508 p. : ill., kotta ; 21 cm (L.sz.: 203106, 203107, 203108)

Szabolcsi Bence (1899-1973): Úton Kodályhoz . - Budapest : Zeneműkiadó, 1972. - 62, [2] p. : ill. ; 17 cm (L.sz.: 102604)

Szabó Helga (1933-): Útmutató Kodály Zoltán - Ádám Jenő általános iskolai tankönyvsorozatához . - Budapest : Nemz. Tankvk., 1994. - 131 p. ; 20 cm (L.sz.: 233176)

Szirányi János (1944-): Kodály Zoltán . - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD (Világhíres zeneszerzők 18., Metropol könyvtár ISSN 2060-2979) (L.sz.: 301852)

Szögi Ágnes (szerk.): Kodály Zoltán zenepedagógiai eszméi a nemzetközi gyakorlatban : válogatott bibliográfia a Kodály Intézet gyűjteményéből : Kodály's music educational concept in the international practice : a selected bibliography from the collection of the Kodály Institute . - Kecskemét : Kodály Intézet, 1993. - 108 p. ; 20 cm (L.sz.: 263960)

Szőllősy András: Kodály művészete . - Budapest : Pósa Károly könyvker. Kapucinus ny., 1943. - 160 p., 2 t. ; 20 cm (L.sz.: 31055)

Szőnyi Erzsébet (1924-) : Kodály Zoltán nevelési eszméi . - Budapest : Tankvk., 1984. - 97 p. : ill. ; 20 cm (L.sz.: 187489, 187490, 226959)

Szőnyi Erzsébet (1924-): Kodály Zoltán nevelési eszméi a harmadik évezred küszöbén : a Nemzetközi Kodály Konferencia (1997. IX. 22-24.) Zenepedagógiai Szekciójának anyaga . - Kecskemét : Kodály Int., 1999. - 128 p. : ill., részben kotta ; 24 cm (L.sz.: 263958)

Kodály Zoltán írásai:

Kodály Zoltán (1882-1967): Kodály Zoltán levelei . - Budapest : Zeneműkiadó, 1982. - 461 p. : ill. ; 25 cm (L.sz.: 179404, 179403)

Kodály Zoltán (1882-1967): Közélet, vallomások, zeneélet . - Budapest : Szépirod. Kvk., cop. 1989. - 424, [6] p. ; 23 cm (L.sz.: 213451)

Kodály Zoltán (1882-1967): A magyar népzene . - Budapest : Zeneműkiadó, 1987. - 335 p. : ill. ; 24 cm (L.sz.: 203845)

Kodály Zoltán (1882-1967): A magyar népzene . - Budapest : Zeneműkiadó, 1984, cop. 1969. - 335 p. : ill., kotta ; 24 cm (L.sz.: 226963)

Kodály Zoltán (1882-1967): A magyar népzene . - Budapest : Zeneműkiadó, 1971. - 335, [4] p. 6 t. ; 25 cm (L.sz.: 95875)

Kodály Zoltán (1882-1967): Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers . - Budapest : Szépirod. Kvk., cop. 1993. - 429 p. ; 23 cm (L.sz.: 229110)

Kodály Zoltán (1882-1967): Magyarság a zenében . - Budapest : Magvető, 1984. - 65 p. ; 20 cm (L.sz.: 191034, 191035, 191036, 191037)

Kodály Zoltán (1882-1967): Eine Vorbedingung der vergleichenden Liedforschung. - In: Studia memoriae Belae Bartók sacra . - Budapest : Aedes Acad. Scient. Hung., 1956. - p. 7-8. (L.sz.: 230242)

Kodály Zoltán (1882-1967): Utam a zenéhez = [Mein Weg zur Musik] : Öt beszélgetés Lutz Besch-sel . - Budapest : Zeneműkiadó, 1972. - 114, [2] p. 6 t. ; 19 cm (L.sz.: 99204)

Kodály Zoltán (1882-1967): Visszatekintés : Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok . - Budapest : Zeneműkiadó, 1964-1989. - 3 db ; 25 cm
1. - 345 p., [10] t. : ill. (L.sz.: 174822.1,118389.1,83765.1)
2. - 567 p. 8 t. (L.sz.: 65222.2)
3. - 751 p. (L.sz.: 263265)

Kodály Zoltán: Zene az ovodában . - Budapest : Zeneműkiadó, 1958. - 30 p. ; 20 cm (L.sz.: 26720)

Kodály Zoltán (1882-1967): A zene mindenkié : [Válogatott írások] . - Budapest : Zeneműkiadó, 1954 [!1955]. - 128 p. ; 23 cm (L.sz.: 230329)

KODÁLY ZOLTÁN PEDAGÓGIAI MŰVEI

22 szólamú énekgyakorlat . - Budapest : Editio Musica, cop. 1965. - 43 p. ; 17 cm (L.sz.: 215776)

44 kétszólamú énekgyakorlat : Felső szólam . - Budapest : Editio Musica, cop. 1954. - 57 p. ; 12 cm (L.sz.: 215768

333 olvasógyakorlat : Bevezető a magyar népzenébe : Kottás-betűs kiadás . - Budapest : Editio Musica, [!1958], cop. [195. - 61 p. ; 12 cm (L.sz.: 172788)

333 olvasógyakorlat : Bevezető a magyar népzenébe . - Budapest : Editio Musica, cop. 1941. - 61 p. ; 12 cm (L.sz.: 194215, 215769, 215770)

Bicinia Hungarica : Bevezető a kétszólamú éneklésbe : 1. füzet. - Budapest : Ed. Musica, cop. 1941. - 28 p. ; 16x23 cm (L.sz.: 172697.1)

Bicinia Hungarica : Bevezetõ a kétszólamú éneklésbe : 2. füzet. - Budapest : Zeneműkiadó, 1960. - 32 p. ; 16x23 cm (L.sz.: 69852)

Bicinia Hungarica : Bevezető a kétszólamú éneklésbe : 4. füzet. - Budapest : Zeneműkiadó, cop.1942. - 46 p. ; 16x23 cm (L.sz.: 124315)

Énekeljünk tisztán : Kétszólamú karének-gyakorlatok . - Budapest : Ed. Musica, [1958]. - 14 p. ; 17 cm (L.sz.: 172331)

Énekeljünk tisztán : Kétszólamú karének-gyakorlatok . - Budapest : Editio Musica, cop. 1941. - 14 p. ; 16 cm (L.sz.: 211215)

Énekes könyv : a 3. osztály számára . - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm (L.sz.: 239717)

Kis emberek dalai . - Budapest : Zeneműkiadó, cop. 1962. - 56 p. : ill. ; 14 cm (L.sz.: 194217)

Ötfokú zene I. : Száz magyar népdal . - Budapest : Ed. Musica, [1958]. - 35 p. ; 12 cm (L.sz.: 172782, 172783)

Ötfokú zene II. : Száz kis induló . - Budapest : Ed. Musica, [1958]. - 41 p. ; 12 cm (L.sz.: 172784, 172785)

Ötfokú zene III. : Száz mari dallam . - Budapest : Zeneműkiadó, [1982]. - 34 p. ; 12 cm (L.sz.: 229765)

Ötfokú zene IV. : Száznegyven csuvas dallam . - Budapest : Ed. Musica, [1962]. - 48 p. ; 12 cm (L.sz.: 172786, 172787)

Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat. - Budapest : Editio Musica, cop. 1941. - 16 p. ; 17 cm (L.sz.: 215742, 215775)

Tricinia : Egyneműkarok . - Budapest : Editio Musica, cop. 1954. - 59 p. ; 24 cm (L.sz.: 215729)

Tricinia : 28 háromszólamú énekgyakorlat . - Budapest : Editio Musica, cop. 1954. - 41 p. ; 17 cm (L.sz.: 190074, 215744)

KOTTA

24 kis kánon a fekete billentyűkön. - Budapest : Ed. Musica. - 12 p. ; 16 cm (L.sz.: 207526)

Akik mindig elkésnek : Különlenyomat a Vegyeskarok című kötetből (Z.6725) . - Budapest : Editio Musica, cop. 1972. - 2 p. ; 24 cm (L.sz.: 227047)

Arany szabadság : Gyermekkar . - Budapest : Editio Musica, cop. 1958. - 2 p. ; 24 cm (L.sz.: 227036)

Balassi Bálint elfelejtett éneke : Különlenyomat a Vegyeskarok című kötetből (Z. 6725). - Budapest : Editio Musica, cop. 1972. - 8 p. ; 24 cm (L.sz.: 227046)

Balassi Bálint elfelejtett éneke : vegyeskar . - [S.l.] : [s.n.], [1942]. - p. 136-143 ; 30 cm (L.sz.: 229801)

Békesség-óhajtás - 1801. esztendő : vegyeskar . - Budapest : Editio Musica, cop. 1953. - 6 p. ; 25 cm (L.sz.: 216708,229799)

Budavári Te Deum : Für Soli, Chor und Orchester : Szólisták, énekkar és zenekarra. - Wien ; London : Ed. Universal, 1966. - 76 p., 1 t. ; 19 cm (L.sz.: 131162)

Budavári Te Deum : Für Soli, Chor und Orchester : Szólisták, énekkar és zenekarra : For Soloist, Chorus and Orchestra : Pour soli, choeur e orchestre. - Wien ; London : Univ. Ed. Philharmonia, 1952. - 76 p. ; 18 cm (L.sz.: 92014)

Capriccio : per violoncello solo. - Budapest : Editio Musica, cop. 1969. - 5 p. ; 31 cm (L.sz.: 215885)

Cohors generosa : Régi magyar diákköszöntő : Fiú vegyeskarra . - Budapest : Editio Musica, cop. 1959. - 3 p. ; 24 cm (L.sz.: 227061)

Egyetem, begyetem : Gyermek- vagy nőikar . - Budapest : Editio Musica, cop. 1965. - 4 p. ; 24 cm (L.sz.: 227042)

Epigrammák . - Budapest : Editio Musica, cop. 1969. - 15 p. ; 31 cm (L.sz.: 194187)

Epigrammák : énekszólam. - Budapest : Zeneműkiadó, 1980. - 7 p. ; 30 cm (L.sz.: 229793)

Énekszó : Dalok népi versekre : Op. 1. . - Budapest : Editio Musica, cop. 1954. - 66 p. ; 18 cm (L.sz.: 194216)

Férfikarok . - Budapest : Ed. Musica, 1974. - 113, 3 p. ; 24 cm (L.sz.: 131228)

Férfikarok . - Budapest : Editio Musica, cop. 1972. - 112 p. ; 24 cm (L.sz.: 215731, 215732)

Férfikarok : Bárdos Lajos közreműködésével készült kiadás . - Budapest : Ed. Musica, 1982. - 112 p. ; 24 cm (L.sz.: 176281)

Fölszállott a páva : Változatok egy magyar népdalra . - Budapest : Zeneműkiadó, 1960. - 80 p. ; 20 cm (L.sz.: 92011)

Furulyamuzsika 1. - Budapest : Editio Musica, cop. 1961. - 14 p. ; 14 cm (L.sz.: 215786, 229769)

Furulyamuzsika 3. - Budapest : Editio Musica, cop. 1961. - 9 p. ; 14 cm (L.sz.: 215747, 215787)

Gyermek- és női karok . - Budapest : Ed. Musica, [1975]. - 266, [6] p. ; 24 cm (L.sz.: 131227)

Gyermek- és nőikarok. - Budapest : Editio Musica, 1985. - 266 p. ; 25 cm (L.sz.: 194246)

Gyermektáncok zongorára. - Budapest : Ed. Musica, cop. 1947. - 26 p. ; 31 cm (L.sz.: 226972)

Háry János : Szvit. - Budapest : Zeneműkiadó, 1955. - 120 p. ; 18 cm (L.sz.: 92012)

Háry János kalandozásai Nagyabonytul a Burgváráig . - Budapest : Zenemûkiadó, 1982. - 82 p., [10] t.fol. : ill. ; 25 cm (L.sz.: 175627, 175628)

Honvéd díszinduló : partitura és szólamok. - Budapest : Ed. Musica, [1952]. - 32 db. ; 14 cm (L.sz.: 176271)

János köszöntő : Arany-Gyulai II. 321. : Fiú vegyeskarra . - Budapest : Editio Musica, cop. 1972. - 2 p. ; 24 cm (L.sz.: 227044)

Jelige : Kis vegyeskar . - Budapest : Zeneműkiadó, cop. 1958. - 1 p. ; 24 cm (L.sz.: 227027)

Jelige : Férfikar . - Budapest : Editio Musica, cop. 1959. - 2 p. ; 24 cm (L.sz.: 227041)

Jézus és a kufárok : Ján., 2.13. : Különlenyomat a Vegyeskarok című kötetből (Z. 6725). - Budapest : Editio Musica, cop. 1972. - 8 p. ; 24 cm (L.sz.: 227039)

Kállai kettős : Vegyeskarra és zenekarra eredeti népdalok után . - Budapest : Zeneműkiadó, 1955. - 53 p. ; 20 cm (L.sz.: 92010)

Katalinka : népi gyermekdal után : Gyermekkar . - Budapest : Editio Musica, cop. 1937. - 4 p. ; 24 cm (L.sz.: 227033)

Kórusok : 1. : Gyermek- és női karok. - Budapest : Magyar Kórus, 1942. - 162 p. (L.sz.:12788)

La Marseillaise : A szabadság himnusza : Vegyeskar . - Budapest : Editio Musica, cop. 1948. - 4 p. ; 24 cm (L.sz.: 227045)

Magyar népzene III. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, [1928]. - 52 p. ; 34 cm (L.sz.: 174137)

Marosszéki táncok. - Budapest : Zeneműkiadó, 1955. - 75 p. ; 20 cm (L.sz.: 92009)

Marosszéki táncok : Zongorára . - Wien : Universal, cop. 1982. - 9 p. ; 42 cm (L.sz.: 194296)

Missa brevis vegyeskarra, orgonára (ad. lib.) és zenekarra . - Budapest : EMB. Musica, 1966. - 81 p. ; 20 cm (L.sz.: 92013)

Missa Brevis : For mixed chorus and organ or orchestra : Vocal Score. - London : Boosey et Hawkes, 1947. - 53 p. ; 26 cm (L.sz.: 131229)

Nagyszalontai köszöntő : Női kar (Fiúkar, Férfikar) . - Budapest : Editio Musica, cop. 1940. - 2 p. ; 24 cm (L.sz.: 227035)

Nemzeti dal : Férfikar . - Budapest : Editio Musica, cop. 1956. - 11 p. ; 24 cm (L.sz.: 227030)

Psalmus hungaricus : Op. 13 : Kecskeméti Vég Mihály 55. zsoltára . - Budapest : Zeneműkiadó, 1977. - 46 p. : ill. ; 24 cm (L.sz.: 136983, 136985)

Psalmus Hungaricus : Op. 13 . - Budapest : Helikon, 1987 . - 100 p. : ill., kotta ; 35 cm (L.sz.: 208230)

Psalmus Hungaricus : Op. 13. : Tenorszólóra, énekkarra és zenekarra. - Budapest : Ed. Musica, [1924]. - 88 p. ; 20 cm (L.sz.: 131206)

Pünkösdölő : Népi töredékek alapján : Gyermek- vagy nőikar . - Budapest : Editio Musica, cop. 1961. - 16 p. ; 24 cm (L.sz.: 227037)

Rabhazának fia : Férfikar . - Budapest : Editio Musica, cop. 1959. - 2 p. ; 24 cm (L.sz.: 227043)

Sieben Klavierstücke Op. 11 : Piano solo. - Wien ; Leipzig : Universal Edition, [!1921], cop. [192. - 22 p. ; 30 cm (L.sz.: 172438)

Sonatina per violoncello e pianoforte. - Budapest : Ed. Musica, 1969. - 22 p. ; 30 cm + mell. 1 db. (L.sz.: 172528)

A süket sógor : Népi szöveg : Gyermekkar . - Budapest : Editio Musica, cop. 1929. - 2 p. ; 24 cm (L.sz.: 227038)

Székelyfonó : Daljáték egy felvonásban . - [S.l.] : [s.n.], 1980. - 53 p. ; 21 cm (L.sz.: 172381)

Székelyfonó . - [S.l.] : [s.n.]. - 54 p. ; 33 cm (L.sz.: 172393)

Tíz trió három gordonkára . - Budapest : Ed. Musica, 1976. - 15 p. ; 31 cm (L.sz.: 194193)

Tizenkét kis darab zongorára. - Budapest : Editio Musica, cop. 1973. - 7 p. ; 21 cm (L.sz.: 226970)

Tizenöt duó két gordonkára. - Budapest : Ed. Musica, 1976. - 13 p ; 31 cm (L.sz.: 172466)

Valsette : Pour piano. - Budapest : Editio Musica, cop. 1950. - 5 p. ; 31 cm (L.sz.: 215856)

Vegyeskarok . - Budapest : Ed. Musica, cop. 1972. - 283, 5 p. ; 24 cm (L.sz.: 131226)

Vejnemöjnen muzsikál : Kalevala 44. ének : Eredeti dallamok alapján : Gyermekkar - Énekkari szólam . - Budapest : Editio Musica, cop. 1944. - 4 p. ; 24 cm (L.sz.: 227034)

I. Vonósnégyes : Op. 2. : No. 1. . - Budapest : Ed. Musica, 1910. - 51 p. ; 20 cm (L.sz.: 176299)

I. Vonósnégyes : Op. 2. : Szólamok. - Budapest : Ed. Musica, [1950]. - 16 p. ; 31 cm + mell. 3 (L.sz.: 172749)

CD

150. genfi zsoltár L 990, L 987, L 1686
Adagio hegedűre és zongorára L 2751
Adagio (gordonka, zongora) L 10196
Adventi ének L 382
Akik mindig elkésnek L 382,L 988
An Ode for Music : Vegyeskarok L 382
Angyalok és pásztorok L 990
Árva vagyok L 46, L 987
Ave Maria L 1120/2
Balassi Bálint elfelejtett éneke L 987
Békesség-óhajtás - 1801. esztendő L 987
Bicinia Hungarica ; Tricinia L 8848-L 8850
Budavári Te Deum L 989
Capriccio szólógordonkára L 160
Cigánysirató L 990
Ciróka L 990
Cohors generosa L 990, L 1686
Concerto for Orchestra L 1
Csalfa sugár L 46
Csatadal L 987
Duo for Violin and Piano, op.7 L 2751
Egyetem-begyetem L 990
Ének Szent István királyhoz L 382,L 990
Este L 382
Esti dal L 382, L 663, L 990, L 1686, L 2218
Esti dal : részlet L 1663
Éva, szívem, Éva L 990
Falu végén L 990
Fancy L 46
Fonográf-felvételek Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtéséből L 1761
Fölszállott a páva L 987
Fölszállott a páva : Változatok egy magyar népdalra L 501
Fürdő után L 990
Galántai táncok L 501
Galántai táncok - részlet L 1266 3'23"
Gergely-járás L 990
Gólya-nóta L 990
Gyászének L 987
Háry János L 680/1-2
Háry János - keresztmetszet (Mese muzsikával) L 3063
Háry János : szvit L 1, L 1126, L 1134
Háry János: Intermezzo L 915

Háry János: Toborzó L 5794
Hat tréfás kánon L 990
Hegyi éjszakák L 46
Héja L 990
Hét könnyű gyermekkar L 990
Horatii Carmen II.10. "Rectius vives" L 382,L 990
Huszt L 987
János-köszöntő L 990
Jézus és a kufárok L 382,L 988
Jó gazd'asszony L 990
Kádár Kata L 681/2
Kállai kettős L 681/2 ; L 684
Kállai kettős (Mese muzsikával) L 3063
Kamaraművek L 2751-L 2752
Karádi nóták L 987
Katalinka L 664
Katonadal L 987
Két zoborvidéki népdal L 46
Kodály karművészete 1. : a cappella vegyeskarok L 988
Kodály karművészete 3. : férfi, női, vegyes L 987
Kodály karművészete 6. : női karok L 46
Kodály karművészete 7. : gyermek-, ifjúsági és női karok L 990
Köszöntő L 382
A leányka szótalan L 990
Lencse, borsó, kása L 990
Lengyel László L 990
Liszt Ferenchez L 987, L 988
Madarak voltunk L 990
A magyarokhoz L 987
Marosszéki táncok L 501
Mátrai képek L 382
Meghalok, meghalok L 46
Méz, méz, méz L 990
Mikor mentem misére L 990
Missa Brevis L 989, L 9545
Mohács L 987
Molnár Anna L 987
Mónár Anna L 681/2
Naphimnusz L 382
Négy olasz madrigál L 46
Nemzeti dal L 987
Norvég leányok L 2969, L 382, L 988
Női karok L 46
Orgonás kompozíciók L 10937
Öregek L 382, L 988
Páva-variációk L 501, L 8769
Psalmus Hungaricus L 291 /2
Psalmus Hungaricus L 473; L 1126, L 1134, L 8770
Pünkösdölő L 990, L 664, L 7187
Romance lyrique L 10196
Sík Sándor Te Deuma L 382
A szabadság himnusza L 987
Székely keserves L 382
A székelyekhez L 382
Szép könyörgés L 382
Szonáta gordonkára, op.8 L 2752
Szonáta gordonkára és zongorára, op.4 L 2751
Táncnóta L 990
Túrót eszik a cigány L 382, L 990
Tyúkkergető L 990
Új esztendőt köszöntő L 990
Vejnemöjnen muzsikál L 46
Versengés L 990
Vízkereszt L 990
Zöld erdőben L 990
Zrínyi szózata L 291/2, L 988

DVD-ROM

Kodály Zoltán zenepedagógiai elvei a gyakorlatban : elméleti és gyakorlati áttekintés bemutató órákkal az óvodától a középiskoláig. - Kecskemét : Kodály Intézet, 2007 (L.sz.: E 2567)

 


Bródy naptár

BRÓDY Hírlevél

Mindig naprakészen a Bródy Sándor Könyvtár legfrissebb híreiből!

Fenntartónk

Eger város

Kapcsolat

Cím: 3300 Eger Kossuth L. utca 16.
E-mail: info@brody.iif.hu
Telefon: 36/516-595

Központi könyvtár nyitvatartás
hétfő: 13-18
kedd-péntek: 10-18
szombat: 10-16

További részlegeink nyitvatartása

Szakmai elismeréseink

 
 

 

 
 
 

 

Könyvtárközi kölcsönzés, online hosszabbítás

EBSCO eBooks

 

E'mese vár

Blogok

A Zenei Gyűjtemény blogja