Dokumentumok kölcsönzése

Könyvtárhasznákati szabályzat 1. számú melléklete

Dokumentumok kölcsönzése

Az egy alkalommal kikölcsönözhető dokumentumok száma összesen 22, a fiókkönyvtárakban 8 db. Dokumentumtípusonkét egy időben 14 db könyv, 2 db videokazetta, 6 db kotta, 6 db hanglemez, címenként 4 CD, 2 DVD, 4 hangkazetta, 2 hangoskönyv kölcsönözhető. A kölcsönzés lejártakor a művek kölcsönzési helyükön kerülnek visszavételre. 


A kölcsönzés időtartama dokumentumtípusonként különböző:


Könyvek: 4 hét
Kották, hanglemezek: 4 hét
Hangoskönyvek: 1 hét
Videokazetták: 1 hét
Hangkazetták: 1 hét
CD, DVD, hangkazetta: 1 hét
Olvasótermi dokumentumok: zárástól nyitásig

 

A kölcsönzési határidő egy alkalommal meghosszabbítható, ha a dokumentumra nincs előjegyzés. 
A videokazetták, DVD-k hosszabbítása csak ismételt kölcsönzéssel lehetséges.