Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

"Ezen a napon ... " - Életrajzi adatbázisFoglár György
címzetes püspök, egri kanonok
(Csejte, 1670. ápr. 30 - Eger, 1754. okt. 12.)

Nemesi család sarja. Középiskoláit Nagyszombaton és Pozsonyban végezte Esztergomban papnövendék volt. Bécsben végezte a teológiát. Pappá szentelése után Házasnényére került, majd Pásztói plébános lett. 1710-ben Telekessy István egri püspök kanonokká nevezi ki. 1718-ban címzetes szebiai püspök. 1740-ben Egerben jogakadémiát alapított (Foglarianum). A kispapok számára egyházjogi tanszéket alapított. Az alapítás tényét az 1741-es országgyűlésen törvénycikkbe is iktatták.


Források
Pozder Péter : Eger [Fotó] : címerek : Kossuth L. u. 8. : volt Angolkisasszonyok Int. :Foglár György kanonok 1710-1754. - Szecskó Károly : Foglár György emlékezete : Aki hazánk második iskoláját 250 évvel ezelőtt megalapította In. Egri újság. - 1990., p. 7.