Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

"Ezen a napon ... " - Életrajzi adatbázisOláh Miklós
római katolikus főpap
(Nagyszeben, 1493. jan. 10 - Pozsony, 1568. jan. 15.)

Tanulmányait a nagyváradi káptalani iskolában kezdte. 1515. májusában II. Lajos király udvarába került apródnak. Ezt követően a pécsi püspök titkára lett. 1515-ben a papi pályára lépett. 1518-ban már pécsi, 1522-ben esztergomi kanonok. 1526. március 16-án II. Lajos király feleségének, Máriának a titkára lett. 1526 októberében győri őrkanonok. 1530-ban az özvegy királynéval, Máriával Flandriába (Belgium) költözött, s itt élt 1542-ig. Németalföldi tartózkodása alatt került kapcsolatba a nagy humanistával, Rotterdami Erasmussal. Itt írta Hungaria et Atila című művét, amely ma is fontos irodalma Magyarország történetének. Hazatérése után 1543 augusztusában zágrábi püspök lett. 1548-ban a király egri püspöknek nevezte ki, illetve ő lett Heves vármegye örökös főispánja. Beiktatására azonban csak 1550. július 26-án került sor. Sokat tett az egri vár megerősítésének érdekében. 1553. május 7-én esztergomi érseknek nevezték ki. Ő volt hazánkban a katolikus újjászületés, az ellenreformáció elindítója.


Források
Magyar Életrajzi Lexikon II. - Budapest, 1969. - 316. p. - Sugár István : Az egri püspökök története. - Budapest, 1984. - p. 241-253.