A helytörténeti gyűjtemény képeslapjai

Guszmanné Nagy Ágnes
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár - A helytörténeti gyűjtemény képeslapjai a századfordulótól 1945-ig.

Helyismereti Gyűjteményünk egyik fő feladata a honismereti tevékenység, a helytörténeti kutatás támogatása. Ennek érdekében összegyűjti, feldolgozza, feltárja, majd a széles olvasóközönség elé tárja a megyénkre, Heves megyére vonatkozó kiadványokat.
A hagyományos információhordozók (könyv, folyóiratok) mellett a képi ábrázolás, az ikonográfiai dokumentumok szerepe, jelentősége vitathatatlan egy adott táj, település történetének megismerésében. A rajz, a kép az információközlésnek mindig fontos eszköze volt, s maradt az ma is. "Egy jó vázlat többet ér, mint egy hosszú jelentés" - mondotta Napóleon, s ez a megállapítás nemcsak a térképvázlatra érvényes.

A képdokumentumok objektivitása, tárgyszerűsége az, ami előnyben részesíti a rajzzal, a grafikai ábrázolással szemben. Ez utóbbiak művészibbek, s ezáltal szubjektívebbek a fényképnél, amely a maga valóságában rögzíti a tényeket. A pillanatok megörökítése szinte korlátlanul ismételhető esztendőkön, évtizedeken keresztül, s amit ábrázol, változásában, történetében is szemlélhető.
A könyvtári gyűjtőkörbe elsősorban a nyomdai sokszorosítás útján előállított, terjesztésre szánt vizuális dokumentumok tartoznak. Ide sorolhatók a postai képes levelezőlapok is, mely gyűjteményünk megteremtésére különös gondot fordítottunk. Alapját egyrészt a nyomdai kötelespéldány szolgáltatás során a megyei könyvtárba érkezett postai levelezőlapok, másrészt 1981-ben egy magángyűjtőtől vásárolt kollekció darabjai alkották. A gyűjtést folyamatosan végezzük: nem ritka az antikvár-vásárlás, a gyűjtőkkel való cserekapcsolatunk, de ajándékozás révén is kerültek már értékes példányok a helyismereti gyűjtemény tulajdonába. Az anyag rendezése során külön tároljuk az 1948 előtti és utáni képeslapokat. Jelenleg mintegy 8100 darab képeslappal rendelkezünk. Valamennyi példányt egyedileg vesszük leltárba, majd földrajzi (a megye településnevei szerint) betűrendes elrendezésben, ezen belül tárgyszavas beosztásban (az ábrázolt objektum tartalmát megjelölve), portól védve, fotókartonokra rögzítve tároljuk.

A gyűjtés során földrajzilag - a mindenkori közigazgatási határokat figyelembe véve -, valamennyi Heves megyei településről igyekszünk teljességre törekvően képeslapokat beszerezni.
Tartalmilag, elsősorban város- ill. községképeket, népviseletet ábrázoló lapokat szerzünk be. Ezeken ugyanis jól nyomon követhető egy-egy település változása: megőrzik a rég elfeledett, lebontott, átalakult épületeket, utcákat, parkokat. A képeslapok megőrzik az államigazgatási, kulturális épületeket, műemlékeket, közigazgatási centrumokat (megye-, város-, községháza, bíróságok pénzintézetek, templomok, iskolák). A kereskedelmi egységeket (boltokat, vendéglátóhelyeket) bemutató lapok többnyire reklám céljából jelentek meg. A közlekedés fejlődése, a járművek, a posta, a laktanya, a háborús emlékművek, országzászlók is elmaradhatatlan témájuk a képeslapoknak.
A fekete- fehér és színes litográfiák a település legjellemzőbb részeit, népviseletét, esetleg címerét is bemutatták. A századfordulón gyakoriak az ún. "mozaiklapok", a geometrikus és virággirland keretezéssel ellátott lapok.

Elsődlegesen fontos helyismereti információt nyújtanak a képeslapokat kiadó nyomdák, de a járulékos tájékoztatás elemei a pecsételés, a címzett vagy a feladó személye, a ráírt szöveg is megannyi hasznos, érdekes történeti forrásként szolgálhat.
A helyi kiadású, de nem helyi tartalmú képdokumentumok (pl. névnapi, karácsonyi üdvözlőlapok) gyűjtésével nem foglalkozunk - célunk a múltat és jelent objektíven bemutató forráskiadványoknak megőrzése, bemutatása, széles körű terjesztése.

Guszmanné Nagy Ágnes